Uitgebreide weergave

Recht door de cijfers

Versie: 2017
Artikelnr: EP47810025
Aantal pagina's: 176

Cijfers zonder de juiste context geven geen informatie. Wij hebben dit boek geschreven voor mensen zonder financiële achtergrond die een beter begrip willen krijgen van de inhoud van een jaarrekening. Daarbij hebben wij zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wet en andere regelgeving. Met dit boek kan iedereen een willekeurige jaarrekening doorgronden om daarmee de juiste vragen te stellen en / of te beantwoorden.

Meer informatie

€ 34.95 per stuk (incl. 6 % BTW)

Familievermogen

Artikelnr: PC151040002

Bij het aansturen van een familievermogen komen heel wat zaken kijken. In Nederland zijn naar schatting 10.000 families met een vermogen van meer dan 5 miljoen euro. Veelal is het vermogen ontstaan vanuit een familieonderneming. Het beheer en de aansturing van dit vermogen is te vergelijken met het runnen van een professionele organisatie.

Providence Capital is een “multi-client” family office en nam het initiatief om alle aspecten, voor het beheren en aansturen van een familievermogen, bij elkaar te brengen in één boek. Dit naslagwerk is geschreven door 35 vooraanstaande experts op het gebied van fiscaliteit, recht, bestuur, beleggen, echtscheiding,...

Meer informatie

€ 29.95 per stuk (incl. 6 % BTW)

Vermogens fondsen

Artikelnr: PC151040003

Het opzetten van een vermogensfonds gebeurt veelal vanuit een passie of visie met als doelstelling het leveren van een bijdrage aan een goed doel. Daarnaast is er een bestuurlijke verantwoordelijkheid waarbij rekening moet worden gehouden met (wettelijke) eisen en verplichtingen.

De eerste vraag is natuurlijk waarom een vermogensfonds moet worden opgezet en vervolgens is het zaak om het fonds in te richten met de juiste administratieve-, bestuurlijke organisatie en governance. Ook moet er informatie worden verstrekt aan de overheid en het publiek om gebruik te kunnen maken van de fiscale faciliteit voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

...

Meer informatie

€ 29.95 per stuk (incl. 6 % BTW)

Hoe verkoop je innovatie?

Artikelnr: EP141090007
ISBN: 9789491838385 Aantal pagina's: 100

Er wordt geschreven over innovatie, maar nog nooit is er een boek geschreven over één van de belangrijkste thema’s van innovatie: hoe verkoop je een innovatie?

Het Nederlandse bedrijfsleven blinkt uit in innovaties, maar slechts een enkeling slaagt erin het product succesvol naar de markt te brengen. Zowel beginnende als volwassen bedrijven worstelen met de vraag hoe een nieuw product naar de markt gebracht moet worden. Waarom is het verkopen van innovatie zo moeilijk? Welke vaardigheden zijn er voor nodig en zijn deze anders dan voor een bestaand product of commodity?

Waarom is het verkopen van innovatie zo moeilijk?

1. De meeste...

Meer informatie

€ 24.95 per stuk (incl. 6 % BTW)

Strategisch en operationeel performance management

Op zoek naar essentiële sturingsinformatie
Artikelnr: EP141090005
ISBN: 9789491838378 Aantal pagina's: 212

Dit boek over strategisch en operationeel performance management biedt u, naast theorie, een werkwijze om op ieder niveau van de organisatie een balanced scorecard te ontwikkelen en vervolgens een werk­wijze om een interne procesaudit uit te voeren. Balanced scorecards zijn een hulpmiddel voor het management op ieder niveau van de organisatie om te kunnen sturen op de uitvoering en realisatie van de strategische respectievelijk operationele doelstellingen. Ook interne procesaudits dragen hieraan bij.
Auteur: René van Dinten

Meer informatie

€ 32.00 per stuk (incl. 6 % BTW)