Producten
Uitgebreide weergave

163143190083 Met het oog op meedoen (Leverbaar) : ISBN 9789491838576


Inkijkexemplaar
Over de ondersteuningsbehoefte van mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Dit boek gaat over mensen voor wie door een combinatie van een visuele en verstandelijke beperking, ‘meedoen in de samenleving’ een bijzondere opgave is. Het heeft tot doel om kennis te delen en praktische handvatten te bieden aan ouders, begeleiders, leerkrachten en andere professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Vanuit een eigentijdse visie op ‘zorg’ wordt zichtbaar gemaakt dat ‘Specifieke Ondersteuning’ er toe doet!

Gewoon meedoen is voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking zeker niet vanzelfsprekend. Meedoen gaat niet vanzelf. Ook niet wanneer de leefsituatie zo gewoon mogelijk is, zoals opgroeien in een gewone woonwijk of het bezoeken van een reguliere school. Er is meer dan ‘het gewone’ nodig om te kunnen participeren in de samenleving.

Het boek is opgebouwd uit drie delen. 

Deel 1: En visuele en verstandelijke beperking, het geheel is meer dan de som der delen. Hierin wordt uitleg gegeven over de verschillende beperkingen, hoe de combinatie van beperkingen het functioneren beïnvloed en wordt de ondersteuningsbehoefte volgens verschillende theoretische modellen in kaart gebracht. 

Deel 2: Meedoen gaat niet vanzelf, functioneren met een visuele en verstandelijke beperking. Hier wordt dieper ingegaan op verschillende domeinen van functioneren en komen aanpassingen aan bod in onder andere bejegening en omgeving.  

Deel 3: Een staalkaart aan kennis en ervaring, ondersteunende methodieken. Uit een veelheid methodieken die door professionals zijn ontwikkeld, wordt een aantal besproken. 

Er is geput uit diverse bronnen: wetenschappelijke publicaties, beschreven methodieken, interviews met kennisdragers, etc. Sommige hoofdstukken zijn theoretisch of beschouwend van karakter, andere hoofdstukken zijn meer concreet en praktisch. Zo valt er voor iedere lezer ‘iets te halen’. 

Auteurs: 
Truus van Duijvenboden, gezondheidszorgpsycholoog
Marianne Pietersen, ambulant begeleider
Marie-Louise Straus, gezondheidszorgpsycholoog

Bestel Boek € 68.70 per stuk (incl. 9% BTW)
Bestel E-BOOK € 49.40 per stuk (incl.21% BTW)