Uitgebreide weergave
Dvd Op eigen benen

Video Op eigen benen

De ontwikkeling van oriëntatie en mobiliteit bij blinde kinderen van 0-6 jaar

In “Op eigen benen” laten vijf blinde kinderen – in de leeftijd van 0 tot 6 jaar – zien hoe de ontwikkeling van de oriëntatie en mobiliteit verloopt. De dvd bestaat uit drie delen: Theorie: Om te beginnen wordt aandacht besteed aan de relatie tussen waarneming van de omgeving en de motivatie tot bewegen. Kenmerken: Vervolgens komen bijzonderheden in het verloop van de bewegingsontwikkeling van blinde kinderen en typerend motorisch gedrag aan de orde. Stimulering: Tot slot gaat speciale aandacht uit naar de rol die ouders en opvoeders kunnen spelen in het stimuleren van de bewegingsontwikkeling.

Meer informatie:
Een film van Marjon Vink en Jan IJzerman
Lengte: 40 minuten

Artikelnr : 163143190048

Minder informatie

€ 0.00 per stuk (excl. 0% BTW)